Продължете към съдържанието

Свободни работни позиции

Функциите на търговския асистент са спомагателни към функциите на брокера. Той има основно административно обезпечаващи сделката функции. Освен това помага с обслужването на клиентите, като за всичко има предварително изготвен дневен, седмичен и месечен план. Възнаграждението му е функция от твърда заплата, допълнителен бонус за всяка задача и социални придобивки. Финансовите рамки се обсъждат на втора среща с всеки кандидат. С приоритет са кандидати без опит в сферата.

Функциите на брокера са да генерира потенциални клиенти, да ги превръща в клиенти и да реализира по безкомпромисен начин услугата, за която е бил нает. Предлагам ви десетки практически обучения за генериране на клиенти и обслужването им. Освен това предлагам и менторска програма с крайна фаза, зависеща изцяло от вашата практическа реализация. Всички останали детайли, които ви интересуват за професията, ще получите при провеждане на среща.

Свържете се с мен

Ако искате да кандидатствате за свободна позиция, свържете се с мен на някой от посочените канали.