Продължете към съдържанието

Академия за брокери

Стани супер професионалист в бранша

Какво представлява академията за брокери?

Това е цялостен практически курс насочен към активно работещи брокери. Всеки преминал през академията ще усвои фундаментални умения, които са в основата на всеки супер професионалист и същевременно ще успее да навлезе в дълбочина на ежедневните процеси, която ще му помогне да направи осъзнати промени благодарение на които неимуверно ще повиши резултатите си.
Photo2

Какви са основните процеси през които преминаваме в академията?

Предимства на академията

среда от супер мотивирани професионалисти
правим ролеви игри по предварително зададена цел
драстично повишаване на конкретните умения
ще имаш ментор към който може да се обръщаш
 прогресивно нарастващи доходи в бизнеса с недвижими имоти
всички необходими умения за да можеш да развиваш и управляваш бизнеса си

Провеждане на академията

Академията е 10 месечен курс, който се провежда от началото на Октомври до края на месец Юли. Провежда се два пъти в седмицата по два часа. Първият час е под формата на лекция като целта е да усвоим нови знания, умения или да навлезем в дълбочина на основни процеси. Вторият час е време за задаване на въпроси, разглеждане на казуси, или провеждане на ролеви игри. Програмата следва предварително начертана структура тип учебен план, но според спецификите и нуждите на групата може да го изменяме.

Какъв избор имате?

Академия сезон 2023/2024

Запис на 80 срещи засягащи всички гореописани въпроси като всяка среща е с продължителност около 120 минути

PREMIUM АКАДЕМИЯ

Включва активно участие в академия 2024/2025 и има премиум услуга лична среща веднъж в седмицата с времетраене 60-80 минути. Срещата има за цел да анализира в най-малки детайли всички процеси в работното ежедневие индивидуално, да променяме и развиваме заложените цели и да упражняваме основни умения, които ще ни гарантират прогресивният растеж и да премахваме всички бариери, които има всеки един от нас по пътя си към успеха. N.B. Хората, които ще вземат 110% от премиум академията са тези, които могат да определят себе си като високо мотивирани и силно дисциплинирани.

Академия сезон 2024/2025

Стани част от новата група, която започва в началото на октомври; задай личните си въпроси, разгледай казусите, които имаш в ежедневието си; получи индивидуална помощ и менторство по пътя към развитието си

Курсът съдържа над 50 урока:

1. Въведение в понятието „недвижимо имущество“
2. История на недвижимите имоти
3. Ролята на брокера на недвижими имоти
4. Правни аспекти на сделките с недвижими имоти
5. Основни понятия в недвижимите имоти (например, собственост, наем, ипотека)
6. Основни видове недвижими имоти (жилищни, търговски, индустриални)

7. Оценка на недвижим имот
8. Подготовка на имот за продажба
9. Фотография и визуализация на имоти
10. Маркетинг стратегии за недвижими имоти
11. Използване на социалните медии за продажби на недвижими имоти

12. Процес на преговори в недвижимите имоти
13. Подготовка на договори за купуване/продаване на имот
14. Законови задължения и права на купувача и продавача
15. Закриване на сделка с недвижим имот

16. Комуникация с клиенти и проспекти
17. Изграждане на лоялност и повторни продажби
18. Обслужване на клиенти след сделка

19. Финансови инструменти и кредитиране в недвижимите имоти
20. Данъчни аспекти на сделките с недвижими имоти
21. Законодателство и регулации в областта на недвижимите имоти

22. Проследяване на пазарните тенденции и анализ на данни
23. Участие в професионални обучения и семинари
24. Сертификации и лицензии за брокери на недвижими имоти

25. Изграждане на инвестиционен портфейл в недвижимите имоти
26. Развитие на специализирани услуги за клиенти (например, инвестиционни сделки)
27. Анализ на риска в недвижимите имоти

28. Развитие на лидерски умения
29. Менторство на нови брокери и агенти
30. Участие в професионални асоциации и общества на брокерите

31. Използване на платформи и софтуерни решения за управление на имоти
32. Виртуална реалност и разширена реалност в показите на недвижимите имоти
33. Използване на блокчейн технологии в недвижимите имоти

34. Етика и професионално поведение в недвижимите имоти
35. Съобразяване с професионалния кодекс на брокерите на недвижими имоти

36. Планиране на кариерно развитие в недвижимите имоти
37. Развитие на бизнес план за брокерска дейност

38. Луксозни недвижими имоти
39. Комерсиални недвижими имоти
40. Инвестиционни недвижими имоти

41. Международни пазари на недвижими имот
42. Правни и финансови аспекти на международните сделки

43. Ефективна комуникация в недвижимите имоти
44. Техники за преговори в сложни ситуации

45. Ефективно управление на времето в брокерската дейност
46. Организация на работния процес в недвижимите имоти

47. Психология на купувача и продавача в недвижимите имоти
48. Подходи за решаване на конфликти в сделките с недвижими имоти

49. Нови технологии и иновации в недвижимите имоти
50. Възможности за иновации в маркетинга на недвижимите имоти

51. Лична марка и онлайн присъствие на брокера на недвижими имоти
52. Изграждане на професионален имидж в социалните медии

53. Рискове в недвижимите имоти и как да се справяте с тях
54. Застраховки и сигурност в недвижимите имоти

55. Влияние на дигитализацията в недвижимите имоти

Запиши се за академията